Gebruikers en rollen

Gebruikers

ComeoCare kan gebruikt worden in verschillende modi, als stand-alone, gekoppeld aan een Active Directory of hybride. Als ComeoCare gekoppeld is aan een Active Directory, kan de IT-dienst van het ziekenhuis een groep met alle toegestane ComeoCare gebruikers definiëren.

Enkel gebruikers die tot die bepaalde AD groep behoren zullen dan toegang hebben tot ComeoCare. De fijne security voor deze gebruikers kan dan verder binnenin ComeoCare bepaald worden.

De gebruikers kunnen dan inloggen met hun login en wachtwoord – in het geval van een AD koppeling, is de gebruikersnaam en het wachtwoord dezelfde als de Windows credentials. Indien nodig, kan single-sign-on worden geactiveerd. In dit geval is er geen logon scherm, en worden de gebruikers automatisch geïdentificeerd aan de hand van hun Windows credentials.

Groepen, Rollen en Rechten

U kan verschillende groepen binnen ComeoCare definiëren en gebruikers aan deze groepen toekennen. ComeoCare heeft 4 voorgedefinieerde rollen:

  1. Arts
  2. Apotheek
  3. Verpleegkundige
  4. Superuser
Deze rollen kunnen toegewezen worden aan de gedefinieerde groepen. De rol bepaalt het algemeen gedrag van de toepassing zoals de startpagina en andere algemene instellingen.

Voor elke gedefinieerde groep kan de beheerder naast de rol ook de gedetailleerde rechtenstructuur toekennen.