Facturatie

Facturatie

Als correct geconfigureerd, kan ComeoCare verbonden worden aan het voorraadsbeheerprogramma van de apotheek(bekijk Integraties voor meer informatie).

Als een voorschrift de juiste status bereikt – in de meeste gevallen is dit geconfigureerd voor de status ’toegediend’- kan ComeoCare een bericht sturen naar de tool voor voorraadbeheer. Deze zal dan de nodige acties ondernemen: de interne stock aanpassen, het product toevoegen aan de factuur van de patiënt…

In elk geval kan de apotheek steeds de gegevens nagaan, controleren en aanpassen voordat die naar het extern pakket gestuurd worden. ComeoCare toont een lijst van alle producten die gefactureerd kunnen worden. Indien gewenst kan elke lijn gewijzigd worden: de hoeveelheid, het product….

De apotheek kan deze voorschriften dan verdelen in verschillende facturatie bestanden. Alle lijnen in een zelfde bestand worden dan ter facturatie samen doorgestuurd. Eénmaal de apotheek alle lijnen valideert, kan het bestand dan automatisch of manueel doorgestuurd worden. In het eerste geval is er geen verdere actie vereist en de status van de voorschriften in het bestand zullen automatisch aangepast worden. In het tweede geval wordt een bestand gegenereerd die manueel in de voorraad tool geïmporteerd dient te worden. Als alles goed verloopt, kan het facturatie bestand gesloten worden.