Bereidingen

Bereiding van cytostatische producten

Via de voorschrift- en bereidingspagina worden apothekers verwittigd dat voorschriften bereid moeten worden. Deze pagina biedt ook hulp bij deze bereidingen.

De algemene overzichtspagina toont de verschillende voorschriften of behandelingsstappen per status. De apotheek beschikt over een pagina die alle toekomstige bereidingen toont, of enkel het orderboek voor een bepaalde periode.

Voor praktische redenen kunnen apothekers enkele van de berekende gegevens wijzigen:

  • Verpakking
  • Diluent
  • Pomp

Het is ook mogelijk om bijkomende zaken aan een bereiding toe te voegen (bvb een injectiespuit) en om eventueel extra commentaar toe te voegen voor de persoon die de werkelijke bereiding zal uitvoeren.

Begeleiding bij bereiding

De bereidingsfiche wordt dan aangepast aan de wijzigingen en er zijn verschillende schermen en afgedrukte documenten beschikbaar die alle gepersonaliseerd kunnen worden:

  • Etiketten om op de bereiding te kleven om deze verder te identificeren (via een labelprinter).
  • Gedetailleerde bereidingsfiche voor elk voorschrift.
  • Orderboek voor huidige en toekomstige voorschriften.

ComeoCare helpt de apotheek bij het plannen van de taken en het beheren van de voorraad.

Integratie in LAF kasten en isolatoren

ComeoCare kan rechtsreeks op de schermen in laminaire air flow kasten of isolator worden getoond.
De specifieke schermen begeleiden de apothekers doorheen de volledige flow van product picking, over de volledige voorbereiding tot de aflevering.

Bij het scannen van de mand, detecteert ComeoCare het bijhorende voorschrift en toont automatisch juiste stappen in de bereiding in de kast of isolator, zonder enige afdruk- en papier overlast. Hierdoor wordt de veiligheid en traceerbaarheid aanzienlijk verhoogd.

Wanneer de bereiding is voltooid en het eindproduct gevalideerd werd, drukt ComeoCare het label met een barcode of QR-code ter identificatie van het recept automatisch af.