Voorschrijven met ComeoCare

Patiënten

De patiëntenlijst kan volledig beheerd worden via ComeoCare maar deze kan ook gekoppeld worden aan het patiëntensysteem of een eigen database van het ziekenhuis.

Zo kan ComeoCare volledig geïntegreerd worden in het Elektronisch Patiëntendossier, via een koppeling op bais van het unieke identificatienummer van de patiënt.

Via een heel eenvoudige patiënt look-up, kan de volledige behandelingsgeschiedenis van de patient bekeken worden en van daaruit kunnen ook eventueel nieuwe behandelingen voorgeschreven worden.

Meer weten

Schema’s

Definieer, valideer en wijzig de lijst van gestructureerde behandelingsschema’s. Bij het bezoek van de patiënt kiest de arts op basis van de diagnose het juiste schema uit de lijst. ComeoCare berekent dan de correcte dosis voor elke stap in de behandeling op basis van de patientgegevens.

Een schema bevat de volledige tijdslijn voor de toediening van de cytostatische producten en laat toe ook commentaar en vragen aan deze tijdslijn toe te voegen.

Meer weten

Schema’s en voorschriften

Behandelingen zijn het hart van de toepassing. Alhoewel het mogelijk is individuele voorschriften aan een behandeling toe te voegen, is het toch aan te raden vanuit een schema te vertrekken. Deze schema’s kunnen bovendien ten alle tijde aangepast worden, nieuwe kunnen aangemaakt worden en bestaande gedupliceerd.

Alse een schema aan een patiënt gekoppeld wordt, zal ComeoCare een behandeling creëren en de bijhorende dosissen berekenen. ComeoCare zal dan meteen ook verschillende controles uitvoeren, zoals 2 toedieningen die overlappen in de tijd, gecumuleerde maximum dosis, aanwezigheid van glucose in de bereiding voor diabetici…

ComeoCare begeleidt alle gebruikers doorheen de volledige cyclus van elk voorschrift zodat een betere opvolging verzekerd wordt en de communicatie tussen de verschillende departementen in het ziekenhuis vlotter verloopt. ComeoCare ondersteunt ook het electronische voorschrift wat betekent dat de voorschriften digital ondertekend worden en geen verdere handelingen vereist zijn.

Meer weten